طرح های برگزیدهکارخانه ها 1. پرسپولیس

  پرسپولیس

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه پرسپولیس در استانهاي آذربايجان غربي و هرمزگان می باشد.

 2. ستاره

  ستاره

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه ستاره در استانهاي آذربايجان شرقي و فارس می باشد.

 3. گلسرام

  گلسرام

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه گلسرام در استانهاي آذربايجان غربي و شرقي می باشد.

 4. صدراسرام

  صدراسرام

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه صدراسرام در استانهاي مازندارن، هرمزگان، گيلان، كرمان و خوزستان می باشد.

 5. پرشین

  پرشین

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه پرشین کاشی ایرانیان در استانهاي گيلان و اردبيل می باشد.

 6. پارسیان سرام

  پارسیان سرام

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه پارسیان در استانهاي مازندران و گلستان می باشد.

 7. امین

  امین

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه امین سرام در استانهای آذربایجان غربی و اردبیل می باشد.

 8. اطلس

  اطلس

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه اطلس در استان سیستان و بلوچستان می باشد.

 9. باستان و آتوسا

  باستان و آتوسا

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه باستان در استانهاي گلستان و كرمان می باشد.

 10. عمارت

  عمارت

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه عمارت در استانهاي كرمان و گلستان می باشد.

 11. پارلاسرام

  پارلاسرام

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش محصولات کارخانه پارلاسرام در سراسر ايران را دارا می باشد.

 12. گلدیس

  گلدیس

  شرکت اعتمادکالا نماینده پخش انحصاری محصولات کارخانه گلدیس در استان سیستان و بلوچستان می باشد.

اطلاعیه هااطلاعیه چهار
اطلاعیه سه
اطلاعیه دو
اطلاعیه یک

کارشناسان فروش • خانم یزدی

  کارشناس فروش صدراسرام

 • خانم منتظری

  کارشناس فروش پارسيان سرام

 • خانم شریعت مداری

  کارشناس فروش پرسپولیس

 • خانم سیف الدینی

  سرپرست فروش

 • خانم خاور

  کارشناس فروش پرسپولیس و امين و پارلاسرام

 • خانم حسنی

  کارشناس فروش گلسرام

 • خانم آشوری

  کارشناس فروش ستاره

 • آقای محمدزاده

  کارشناس فروش عمارت و باستان و آتوسا

 • آقای فراشائیان

  کارشناس فروش اطلس

 • آقای طالبی پور

  کارشناس فروش صدراسرام

 • آقای رضایی

  کارشناس فروش صدراسرام

 • آقای اعلی زاده

  کارشناس فروش كوروش و پرشین